Kiến thức về microsoft sql server là gì

1. SQL là gì?

SQL là ngôn ngữ phi thủ tục, không yêu cầu cách thức truy cập cơ sở dữ liệu như thế nào. Tất cả các thông báo của SQL rất dễ dàng sử dụng và ít mắc lỗi.

SQL cung cấp các tập lệnh phong phú cho các công việc hỏi đáp dữ liệu như:– Chèn, xóa và cập nhật các hàng trong 1 quan hệ – Tạp, thêm, xóa và sửa đổi các đối tượng trong của cơ sở dữ liệu. – Điều khiển việc truy cấp tới cơ sở dữ liệu và các đối tượng của cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính bảo mật, tính nhất quán và sự ràng buộc của cơ sở dữ liệu.

Đối tượng của SQL Server là các bảng dữ liệu với các cột và các hàng. Cột được gọi là trường dữ liệu và hàng là bản ghi của bảng. Cột dữ liệu và kiểu dữ liệu xác định tạo nên cấu trúc của bảng. Khi bảng được tổ chức thành một hệ thống cho một mục đích sử dụng cụ thể vào công việc nào đó sẽ trở thành một cơ sở dữ liệu.

2. Microsoft SQL Server là gì?

SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng câu lệnh SQL (Transact-SQL) để trao đổi dữ liệu giữa máy Client và máy cài SQL Server. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS. SQL Server được phát triển và tiếp thị bởi Microsoft.

(Nói dễ hiểu là – Tương tự như phần mềm RDBMS khác, SQL Server được xây dựng dựa trên SQL, một ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn để tương tác với các cơ sở dữ liệu quan hệ. Máy chủ SQL được liên kết với Transact-SQL hoặc T-SQL, triển khai SQL Microsoft Microsoft bổ sung một tập hợp các cấu trúc lập trình độc quyền).

SQL Server hoạt động độc quyền trên môi trường Windows trong hơn 20 năm. Năm 2016, Microsoft đã cung cấp phiên bản trên Linux. SQL Server 2017 ra mắt vào tháng 10 năm 2016 chạy trên cả Windows và Linux, SQL Server 2019 sẽ ra mắt trong năm 2019.

SQL Server được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server có thể kết hợp “ăn ý” với các server khác như Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server….

Kiến trúc của SQL Server

Sơ đồ sau minh họa kiến trúc của SQL Server:

SQL Server bao gồm hai thành phần chính:

 1. Database Engine
 2. SQLOS

SQL Server Database Engine, công cụ này kiểm soát việc lưu trữ, xử lý và bảo mật dữ liệu. Thành phần này bao gồm một công cụ quan hệ có chức năng xử lý các lệnh và truy vấn, một công cụ lưu trữ quản lý các tệp, bảng, trang, chỉ mục, bộ đệm dữ liệu và giao dịch cơ sở dữ liệu. Các nhiệm vụ, trigger, trình xem và các đối tượng dữ liệu lưu trữ khác cũng được Database Engine khởi tạo và xử lý.

Lớp phía dưới Database Engine là Hệ điều hành SQL Server – viết tắt SQLOS. Hệ điều hành xử lý các chức năng ở cấp độ thấp hơn như quản lý bộ nhớ và I/O, lên lịch nhiệm vụ và khóa dữ liệu để tránh các xung đột xảy ra khi update. Một lớp giao diện mạng nằm trên lớp Database Engine và sử dụng một giao thức gọi là Tabular Data Stream của Microsoft để các yêu cầu và phản hồi tương tác với máy chủ cơ sở dữ liệu thuận tiện hơn. Ở cấp độ user, SQL Server DBAs và developers viết các câu lệnh T-SQL để xây dựng và sửa đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu, thao tác, thiết lập các bảo vệ, sao lưu cơ sở dữ liệu, cùng với nhiều nhiệm vụ khác.

Công cụ và dịch vụ của SQL Server

Microsoft cung cấp cả công cụ và dịch vụ quản lý dữ liệu và kinh doanh (BI) cùng với SQL Server.

Tính năng doanh nghiệp chuyên biệt

Microsoft hiện nay đã có thêm các tính năng quản lý dữ liệu đa dạng, tính năng dành cho doanh nghiệp (business intelligence – BI), và các công cụ phân tích SQL Server. Bên cạnh các dịch vụ Machine Learning mới được tích hợp lần đầu tiên trong phiên bản SQL Server 2016, các dịch vụ phân tích dữ liệu bao gồm SQL Server Analysis Services, công cụ phân tích xử lý dữ liệu sử dụng trong BI, các ứng dụng trực quan hóa dữ liệu và các dịch vụ SQL Server Reporting, hỗ trợ tạo và phân phối các báo cáo BI.

Tính năng quản lý

Về phương diện quản trị, Microsoft SQL Server gồm có các dịch vụ tích hợp SQL Server, dịch vụ SQL Server Data Quality và dịch vụ SQL Server Master. Hai bộ công cụ dành riêng cho DBAs và developer: SQL Server Data Tools, sử dụng trong việc phát triển cơ sở dữ liệu và SQL Server Management Studio, nhằm mục đích triển khai, giám sát và quản lý cơ sở dữ liệu.

3. Các ấn bản SQL Server

 • Enterprise : chứa tất cả cá đặc điểm nổi bật của SQL Server, bao gồm nhân bộ máy cơ sở dữ liệu và các dịch vụ đi kèm cùng với các công cụ cho tạo và quản lý phân cụm SQL Server. Nó có thể quản lý các CSDL lớn tới 524 petabytes và đánh địa chỉ 12 terabytes bộ nhớ và hỗ trợ tới 640 bộ vi xử lý(các core của cpu)
 • Standard : Rất thích hợp cho các công ty vừa và nhỏ vì giá thành rẻ hơn nhiều so với Enterprise Edition, nhưng lại bị giới hạn một số chức năng cao cấp (advanced features) khác, edition này có thể chạy tốt trên hệ thống lên đến 4 CPU và 2 GB RAM.
 • Developer : Có đầy đủ các tính năng của Enterprise Edition nhưng được chế tạo đặc biệt như giới hạn số lượng người kết nối vào Server cùng một lúc…. Ðây là phiên bản sử dụng cho phát triển và kiểm tra ứng dụng. Phiên bản này phù hợp cho các cá nhân, tổ chức xây dựng và kiểm tra ứng dụng. MIỄN PHÍ
 • Workgroup: ấn bản SQL Server Workgroup bao gồm chức năng lõi cơ sở dữ liệu nhưng không có các dịch vụ đi kèm. Chú ý phiên bản này không còn tồn tại ở SQL Server 2012.
 • Express : SQL Server Express dễ sử dụng và quản trị cơ sở dữ liệu đơn giản. Được tích hợp với Microsoft Visual Studio, nên dễ dàng để phát triển các ứng dụng dữ liệu, an toàn trong lưu trữ, và nhanh chóng triển khai. SQL Server Express là phiên bản miễn phí, không giới hạn về số cơ ở dữ liệu hoặc người sử dụng, nhưng nó chỉ dùng cho 1 bộ vi xử lý với 1 GB bộ nhớ và 10 GB file cơ sở dữ liệu. SQL Server Express là lựa chọn tốt cho những người dùng chỉ cần một phiên bản SQL Server 2005 nhỏ gọn, dùng trên máy chủ có cấu hình thấp, những nhà phát triển ứng dụng không chuyên hay những người yêu thích xây dựng các ứng dụng nhỏ. MIỄN PHÍ
Xem tính năng & thông tin (PDF)
 1. SQL Server 2017 editions (ấn bản): SQL_Server_2017_Editions_Datasheet
 2. Datasheet (tổng quan SQL Server 2017): SQL_Server_2017_Datasheet (PDF)
 3. Hướng dẫn cấp phép SQL Server: Sql_server_2017_licensing_guide
 4. Cách tính License cho SQL Server: SQL_Server_2017_Licensing_Datasheet
 5. Tổng quan: sentayho.com.vn/en-us/sql-server/sql-server-2017
 6. Tính năng SQL Server từ 2008 – 2017: Growing_SQL_Server_Infographic_EN_US (PDF)
 7. Top 10 Lý do chọn SQL Server 2019: SQL_Server_2019_Top_10_Reasons_to_Choose_Infographic_EN_US (PDF)

4. Mục đích sử dụng SQL Server

 • Tạo cơ sở dữ liệu.
 • Duy trì cơ sở dữ liệu.
 • Phân tích dữ liệu bằng SSAS – SQL Server Analysis Services.
 • Tạo báo cáo bằng SSRS – SQL Server Reporting Services.
 • Thực hiện quá trình ETL (Extract-Transform-Load) bằng SSIS – SQL Server Integration Services.

Đường dẫn tham khảo

 • SQL Server là gì? Có mấy phiên bản? Dùng làm gì?
 • Microsoft SQL Server 2019 có gì mới
 • Cấp phép bản quyền SQL Server 2019
 • Hướng dẫn cấp phép bản quyền SQL Server CAL
 • Hướng dẫn mua bán SQL Server bản quyền (các phiên bản 2019, 2017, 2016, 2014, 2012)
 • 10 Lý do chọn SQL Server 2019
 • Yêu cầu cấu hình hệ thống cài đặt SQL Server các phiên bản
 • Cấu hình chạy Win Server 2019
 • So sánh các phiên bản Win Server 2019
 • Tài liệu Win Server 2019
 • Download Win Server 2019
 • Cấp phép & Hướng dẫn MUA Win Server

Đường dẫn liên kết

 • Bảo hiểm phần mềm
 • Mua bán bản quyền Microsoft
 • Mua bán Win Server 2019
 • Mua bán SQL Server 2019
 • Mua bán Exchange 2019
 • Mua bán Windows 10
 • Mua bán Office 2019
 • Mua bán Office 365
 • Mua bán WPS Office
 • Mua bán Vmware
 • Mua bán Microsoft 365 bản quyền
 • Mua bán Red Hat bản quyền
 • Mua bán Adobe bản quyền