Tổng hợp miền trung tiếng anh là gì

Bạn có biết nghĩa của từ miền trung Tiếng Anh là gì không !? Hãy cùng StudyTiengAnh tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

MIỀN TRUNG TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Central Vietnam (Noun)• Nghĩa tiếng Việt: Miền Trung

• Nghĩa tiếng Anh: Central Vietnam

(MIỀN TRUNG trong tiếng Anh)

TỪ ĐỒNG NGHĨA:

 • Middle Vietnam, The Middle

VÍ DỤ VỀ TỪ TIẾNG ANH NGHĨA “MIỀN TRUNG”

 • • Miền Trung Việt Nam còn gọi là Trung Bộ, nằm ở phần giữa lãnh thổ và là một trong ba vùng chính (gồm Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ) của Việt Nam.
 • Central Vietnam also known as Middle Vietnam or The Middle, is located in the middle of the territory and is one of the three Region of Vietnam (including The North, The Central and The South).
 • • Trung Bộ được gọi bằng các tên khác nhau như Trung phần (thời Việt Nam Cộng hoà), Trung Kỳ (thời thuộc Pháp, là tên gọi do vua Minh Mạng đặt ra cho phần giữa của Việt Nam kể từ năm 1834), và An Nam (theo cách người Pháp gọi), là một trong ba vùng địa lý của Việt Nam.
 • Central Vietnam was known as Trung Phần (by the Republic of Vietnam), Trung Kỳ (the name given by King Minh Mang to the middle part of Vietnam since 1834) and Annam (under French Indochina), is one of the three geographical regions within Vietnam.
 • • Trải qua những tiến trình lịch sử, vùng Miền Trung Việt Nam được xem như trạm trung chuyển, đất dừng chân khi người Việt cổ di cư về phía Nam.
 • Throughout history, Central Vietnam is considered as a transit station, land stops when ancient Vietnamese migrated South.
 • • Bắc Trung Bộ là một trong những vùng của Việt Nam. Nó bao gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Trong triều Nguyễn, Bắc Trung Bộ (ngoại trừ Thừa Thiên) được gọi là Hữu Trực Kỳ (khu vực nằm bên trái Thừa Thiên).
 • Bắc Trung Bộ (literally North Central Vietnam, and often translated as North Central Coast) is one of the regions of Vietnam, consists of 6 provinces: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. In the Nguyễn dynasty, North Central Vietnam (except Thừa Thiên) was known as Hữu Trực Kỳ (the area located in the left of Thừa Thiên).
 • • Duyên hải Nam Trung Bộ (thường được gọi là Nam Trung Bộ) là một trong những vùng của Việt Nam. Bao gồm Đà Nẵng, thành phố lớn nhất miền Trung, và bảy tỉnh khác. Hai tỉnh phía nam Ninh Thuận và Bình Thuận đôi khi được coi là một phần của khu vực Đông Nam Việt Nam. Quần đảo Hoàng Sa (Hoàng Sa), và Trường Sa (Trường Sa), cũng là một phần của khu vực này.
 • Duyên hải Nam Trung Bộ (literally South Central Vietnam, and often translated as South Central Coast) is one of the regions of Vietnam. South Central Vietnam consists of Đà Nẵng City, biggest city in Central Vietnam, and seven other provinces. Ninh Thuận provinces and Bình Thuận provinces are sometimes seen as part of the Southeast region. The Paracel Islands (Hoàng Sa District), and Spratly Islands (Trường Sa District), are also part of this region.
 • • Tây Nguyên, đôi khi còn được gọi là Tây Nguyên Việt Nam, là một trong những vùng của Việt Nam. Tây Nguyên bao gồm các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng.
 • Tây Nguyên is one of the regions of Vietnam, translated as Western Highlands and sometimes also called Central Highlands Vietnam. Tây Nguyên contains the provinces of Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng.
 • • Miền trung, ngoại trừ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, từng là nơi định cư của các tiểu vương quốc Chăm-pa. Cho nên đặc điểm căn bản văn hoá vùng miền chủ yếu mang dấu tích của văn hoá Chăm-pa. Nhiều di sản văn hoá hữu thể còn tồn tại từ thời đó đến nay như tháp Chăm ở Huế, tháp Đôi Liễu, Mỹ Sơn ở Quảng Nam, Đà Nẵng được xem như những đại diện tiêu biểu cho các giai đoạn phát triển nghệ thuật và kiến trúc lịch sử của nền văn hoá Trung Bộ.
 • Central Vietnam, except Thanh Hoa, Nghe An and Ha Tinh, was the residence of the emirate of Champa. Therefore, the cultural characteristics of the region mainly bearing the vestiges of Champa culture. Many cultural heritages existed, such as ChamTower in Hue, Doi Lieu Tower, My Son in Quang Nam, Da Nang, are considered as typical representatives of the development of art and architecture history of Central Vietnam.

Trên đây là bài viết về nghĩa của từ “miền trung” trong tiếng anh. Chúc các bạn học tốt Tiếng Anh!

Phúc Nguyễn.