Tìm hiểu net revenue là gì

Hiện nay, việc sử dụng các thuật ngữ Tiếng Anh trong lĩnh vực kinh tế tài chính ngày càng phổ biến. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm được ý nghĩa của các Thuật ngữ này. Thuật ngữ Net revenue là một ví dụ. Vậy Net revenue là gì?

Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phi liên quan đến Net revenue là gì để tìm được câu trả lời bạn nhé!Thế nào là doanh thu?

Net revenue là một thuật ngữ Tiếng Anh được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế tài chính, Net revenue dịch ra nghĩa Tiếng Việt là Doanh thu thuần.

Trước hết để hiểu doanh thu thuần là gì thì ta cần hiểu khái niệm doanh thu.

Doanh thu được hiểu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, sản xuất thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm phát triển vốn chủ sở hữu.

Doanh thu của doanh nghiệp được tạo nên từ lợi nhuận thu được từ việc cung cấp dịch vụ, bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính và lợi nhuận hoạt động nội bộ hay doanh thu bất thường. Trong đó:

Doanh thu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ: Là tất cả lợi nhuận sẽ thu được từ việc sản xuất cung ứng hàng hóa, dịch vụ.

Doanh thu nội bộ: Là tiền thu được từ việc bán sản phẩm, hàng hóa, tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc một công ty hay tập đoàn.

Doanh thu hoạt động tài chính có thể kể đến các loại doanh thu như: cho thuê tài sản; tiền lãi đầu tư trái phiếu, lãi cho vay, lãi tiền gửi; chênh lệch lãi do chuyển nhượng vốn, bán ngoại tệ…

Doanh thu bất thường: Là khoản tiền từ các hoạt động không xảy ra thường xuyên như: bán vật tư hàng hóa dư thừa, dụng cụ đã phân bố hết…

Net revenue là gì?

Net revenue – doanh thu thuần được hiểu là doanh thu thực nhận của doanh nghiệp, nghĩa là khoản doanh thu bán hàng sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu như các loại thuế thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại hoặc doanh thu hàng bán bị trả lại.

Doanh thu thuần giúp doanh nghiệp đánh giá hoạt động kinh doanh, tính được lợi nhuận trước thuế và sau thuế để xác định được lãi, lỗ.

Doanh thu thuần (Net revenue) được tính theo công thức như sau:

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu của doanh nghiệp – (Chiết khấu hàng bán + Giảm giá hàng bán + Hàng bán bị trả lại + Thuế gián thu).

Trên đây là nội dung bài viết về Net revenue là gì hi vọng sẽ cung cấp những thông tin bổ ích đến bạn đọc.