Đánh giá về revenue la gi | Sen Tây Hồ

Vấn đề tài chính là là một vấn đề đau đầu không chỉ dành cho những người không thông thạo mà kể cả những người sành sỏi đôi khi cũng có một chút khó hiểu bởi các thuật ngữ chuyên ngành có ý nghĩa na ná nhau. Trong đó có thể nêu ra một đại diện đấy là nhóm từ revenue, income, Sales. Vậy nó là gì? Và ý nghĩa của từng cái ra sao? Phân biệt từng cái như thế nào? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Revenue nghĩa là gì?

Revenue chính là doanh thu. Nó là số tiền mà doanh nghiệp thu được từ khách hàng trước khi trừ đi chi phí hoạt động và thuế.Đây là tổng doanh thu của doanh nghiệp hay còn gọi là doanh thu thuần không trừ đi bất kỳ khoản chi phí nào.

Revenue khi mang ý nghĩa là doanh thu thì nó sẽ là các thu nhập của doanh nghiệp được tạo ra chủ yếu từ hoạt động bán hàng hóa hay cung cấp dịch vụ hoặc bất kỳ một hình thức kinh doanh mà trong đó có sử dụng vốn hoặc tài sản đảm bảo điều kiện là có gắn liền với chính hoạt động trong doanh nghiệp.

Như đã nói ở trên thì doanh thu – revenue được xác định trước khi trừ chi phí được khấu trừ. Do đó ta có thể hiểu một cách đơn giản rằng bản chất của revenue là tổng thu nhập mà doanh nghiệp thu được từ các hoạt động bán hàng hay cung cấp dịch vụ mà chưa trừ đi khoản chi phí.

Các bộ phận của doanh thu

Doanh thu của một công ty hay doanh nghiệp thường được phân chia nhỏ thành các bộ phận cấu thành ra nó. Và thông thường các thành phần này được chia làm 3 loại:

  • Doanh thu từ các hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp: bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ
  • Doanh thu từ các hoạt động tài chính như gửi tiết kiệm sinh lãi,…
  • Doanh thu mà không hoạt động có nguồn gốc khác mà không dự toán trước được.

Cách tạo Revenue hiệu quả

Doanh thu đến có được là từ nguồn bán hàng hoặc dịch vụ chính vì vậy mà doanh thu dường như là mối lo cho việc tiếp thị hàng hóa, dịch vụ. Bởi vì nếu có tiếp thị tốt thì doanh thu mới tốt được. Hiện nay việc tự động hóa tiếp thị đang được đẩy mạnh để có thể nuôi dưỡng được tập khách hàng tiềm năng nhằm tăng cơ hội bán hàng. Với mục đích là thay đổi nhận thức của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp có các cách thúc đẩy doanh thu như:

  • Dùng outbound Marketing để thực hiện việc theo dõi, nuôi dưỡng và đánh giá Unbound Leads
  • Dùng tiếp thị để tăng năng suất bán hàng
  • Dùng các chiến lược tự động thúc đẩy quá trình tiếp thị nhằm tạo ra được tập khách hàng mới, tập khách hàng tiềm năng

Phân biệt Revenue, income và Sales

Thông thường chúng ta thường gọi chung Revenue, income và Sales là một và thường mang ý là là doanh thu, khoản thu. Tuy nhiên để phân tích kỹ lưỡng hơn trong thuật ngữ kế toán tài chính thì nó không giống nhau và không đơn giản như vậy. Người ta sử dụng từng từ với những ý nghĩa riêng biệt.

phan-biet-revenue-income-va-sales

Vậy làm sao để phân biệt được revenue, income và Sales. Để phân biệt được thì trước hết chúng ta cùng đi tìm hiểu thêm các khái niệm đó là income và Sales để so sánh với revenue như phía trên ta đã phân tích.

  • Income được gọi là lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây được gọi là khoản gia tăng lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp có được từ việc gia tăng vốn hoặc giảm nợ giúp gia tăng vốn doanh nghiệp. Có thể hiểu nôm na rằng đây là số tiền mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ thuế và các loại chi phí hoạt động khác.
  • Sales cũng là doanh thu nhưng mà là doanh thu từ hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp là bán hàng hay cung cấp dịch vụ.

Vậy ta có thể hiểu rằng Income là nghĩa rộng bao hàm revenue và revenue là nghĩa rộng bao hàm Sales từ đó ta có cây: Income > Revenue > Sales.

Kết bài

Trên đây là khái niệm và giải nghĩa các thuật ngữ revenue, income và sales trong kế toán tài chính cũng như phân biệt sự khác nhau của từng cái hi vọng sẽ giúp bạn hiểu được những thuật ngữ này một cách chính xác nhất.