Doanh thu là gì? Cách tính doanh thu chuẩn nhất hiện nay

Doanh thu là gì là một thuật ngữ được sử dụng rất phổ biến trong kinh doanh. Và làm cho doanh thu tăng luôn là một mục tiêu hoạt động của bất kì một công ty hay doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh thu còn giúp cho vị thể của doanh nghiệp trở nên tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh. Nói như vậy, nhưng bạn có thực sự biệt Doanh thu là gì không? Cách tính doanh thu chuẩn nhất là gì. Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây của Sen Tây Hồ. Cùng theo dõi bài viết để biết nhé.

doanh-thuTổng quan doanh thu là gì

Doanh thu của một công ty hay doanh nghiệp được hiểu là toàn bộ số tiền doanh nghiệp thu được sau quá trình tiêu thụ và cung cấp sản phẩm dịch vụ, các hoạt động tài chính và các hoạt động khác tạo ra doanh thu của doanh nghiệp.

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam: Doanh thu là tổng các giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm phát triển vốn chủ sở hữu.

Các bộ phận doanh thu của doanh nghiệp

Doanh thu của doanh nghiệp được cấu tạo từ 3 bộ phận đó là doanh thu thuần, doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác.

Doanh thu thuần

Doanh thu thuần còn gọi là doanh thu thực. Đây là khoản tiền doanh nghiệp thu được từ hoạt động bán hàng, bán sản phẩm. Doanh thu thuần không bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, các khoản chiết khấu và giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại…

Doanh thu thuần = Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ – Các khoản giảm trừ doanh thu.

Doanh thu từ hoạt động tài chính

Doanh thu từ hoạt động tài chính bao gồm các khoản như tiền lãi (lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lại bán hàng trả chậm trả góp, lãi đầu tư trái phiếu tín phiếu…), Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái, cổ tức và lợi nhuận được phân chia, thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán ngắn hạn, thu nhập về thu hồi hoặc thanh lí các khoản vốn góp liên doanh, chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn,các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.

Chuẩn mực kế toán số 14 khi xác định doanh thu là gì

Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được.

Doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được trừ các khoản chiết khấu và giá trị hàng bán trả lại.

Về các khoản tiền hoặc tương đương tiền nếu không được ghi nhận ngay thì sẽ được xác định bằng cách quy đổi sang giá trị danh nghĩa của các khoản sẽ thu trong tương lai về giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận, áp dụng theo tỷ lệ lãi suất hiện hành.

Cách ghi nhận này không loại trừ trường hợp tại thời điểm ghi nhận doanh thu có thể nhỏ hơn giá trị doanh nghiệp sẽ thu được trong tương lai.

Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự thì việc trao đổi đó không được coi là giao dịch tạo ra doanh thu. Trong trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ khác không tương đương thì việc trao đổi đó được coi là một giao dịch tạo ra doanh thu.

Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Doanh nghiệp đã chuyển ra được phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua. Nếu doanh nghiệp chỉ còn phải chịu một phần nhỏ rủi ro gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa khi việc bán hàng sẽ được xác định và ghi nhận doanh thu.
  • Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa với vai trò là người sở hữu hàng hóa hoặc kiểm soát hàng hóa.
  • Doanh thu trong trường hợp này được xác định tương đối chắc chắn, đảm bảo thu hồi được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng trong tương lai. Trường hợp lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng còn phụ thuộc vào yếu tố không chắc chắn thì chỉ được ghi nhận doanh thu khi yếu tố không chắc chắn này đã được xử lý.
  • Doanh nghiệp xác định được các chi phí có liên quan đến giao dịch bán hàng. Doanh thu và chi phí có liên quan đến giao dịch phát sinh phải được ghi nhận một cách đồng thời theo nguyên tắc phù hợp. Các khoản chi phí này bao gồm cả chi phí phát sinh sau ngày giao hàng. Với những khoản tiền nhận trước của khách hàng sẽ được ghi nhận là một khoản nợ phải trả chứ không được ghi nhận là doanh thu.

Lời kết

Làm thế nào để gia tăng doanh thu luôn là mục đích trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh có tốt thì doanh thu mới đạt kết quả cao. Hi vọng bài viết này của Sen Tây Hồ đã đem đến cho bạn những kiến thức bổ ích. Hãy like và share bài viết này nếu bạn thấy hay nhé!!!