GRDP là gì? Tổng hợp những kiến thức cần biết về GRDP

GRDP là một thuật ngữ được sử dụng nhiều trong lĩnh vực kinh tế. Nó có ý nghĩa quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế của một tỉnh trong một khoảng thời gian nhất định. Và nó cũng là chủ đề trong bài viết hôm nay của Sen Tây Hồ. Theo dõi bài viết dưới đây để biết chi tiết về thuật ngữ này nhé.

grdpTổng quan về GRDP là gì?

GRDP là từ viết tắt của thuật ngữ Gross Regional Domestic Product, dịch ra tiếng việt có nghĩa là tổng sản phẩm trên địa bàn. Đây là một khái niệm trong kinh tế học nói đến các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, nó khái quát toàn bộ kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất của tất cả các đơn vị thường trú trong nền kinh tế của tỉnh vào một thời kỳ nhất định thường kéo dài trong 1 năm.

Thể hiện các mối quan hệ trong quá trình sản xuất, phân phối thu nhập, sử dụng cuối cùng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế địa phương.

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá thực tế thường được dùng để nghiên cứu về cơ cấu và sự biến động về cơ cấu kinh tế theo các ngành, các nhóm ngành, theo loại hình kinh tế, mối quan hệ giữa kết quả sản xuất với phần huy động vào ngân sách nhà nước và phúc lợi xã hội.

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh dùng để đánh giá tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế địa phương, của các ngành, các loại hình, các khu vực, nghiên cứu sự thay đổi về khối lượng hàng hóa và dịch vụ mới được tạo ra theo thời gian.

Ý nghĩa của GRDP là gì?

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP tính toán cho phạm vi cấp tỉnh) là chỉ tiêu đánh giá đúng đắn nhất, tổng hợp quan trọng phản ánh kết quả sản xuất cuối cùng của tỉnh trong một năm. GRDP còn là chỉ tiêu được dùng để đánh giá sự phát triển kinh tế theo thời gian và so sánh quốc tế.

Điểm khác biệt giữa GRDP và GDP

– GRDP: là tổng sản phẩm tính trên phạm vi một vùng, một tỉnh hay một thành phố nào đó.

– GDP: là tổng sản phẩm tính trên phạm vi lãnh thổ của một quốc gia.

Về phương pháp tính và nội dung tính của chỉ tiêu GDP và GRDP là hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau ở phạm vi tính toán. GDP tính trên phạm vi của một nước còn GRDP tính trên một vi của một tỉnh, thành phố nào đó.

Phương pháp tính GRDP như thế nào?

Chắc hẳn đến đây bạn đọc cũng dần hiểu về GRDP là gì rồi đúng không? Vậy phương pháp tính của GRDP là như thế nào? Dưới các góc độ khác nhau, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP được xác định theo 3 phương pháp như sau:

Xét về góc độ sử dụng

GRDP là tổng cầu của nền kinh tế bao gồm: Tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, tiêu dùng cuối cùng của các cơ quan, tích luỹ tài sản và chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ. Nó được tổng hợp qua công thức:

Tổng sp trên địa bàn = Tiêu dùng cuối cùng + Tích lũy tài sản + Chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.

Xét về góc độ thu nhập

GRDP bao gồm thu nhập của người lao động, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng cho sản xuất và giá trị thặng dư sản xuất trong kỳ. Nó được tổng hợp qua công thức:

Tổng sp trên địa bàn = Thu nhập của người lao động từ sản xuất + Thuế sản xuất (đã trừ phần trợ cấp sản xuất) + Khấu hao TSCD dùng trong sản xuất + Thặng dư hoặc thu nhập hỗn hợp.

Xét về góc độ sản xuất

GRDP bằng giá trị sản xuất trừ đi chi phí trung gian cộng thuế sản xuất trừ trợ cấp sản. Nó được tổng hợp qua công thức:

GRDP = Tổng giá trị tăng thêm của tất cả các nghành + Thuế nhập khẩu của tỉnh/thành phố – Trợ cấp sản xuất.

Chúng ta có thể tính tổng sản phẩm trên địa bàn theo 3 phương pháp như trên.

Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay để tính cho một tỉnh/thành phố thì nguồn thông tin rất hạn chế và chưa đủ điều kiện để có thể vận dụng cả 3 phương pháp như đối với toàn bộ nền kinh tế nên việc tính tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh/thành phố chủ yếu theo phương pháp sản xuất.

Theo giá so sánh

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh được tính qua những bước trung gian. Vì chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn hoặc giá trị tăng thêm không thể phân tích được thành các yếu tố giá và lượng, nên không có chỉ số giá phù hợp để giảm phát trực tiếp nên được tính gián tiếp bằng hiệu giữa giá trị sản xuất theo giá so sánh và chí phí trung gian theo giá so sánh (Phương pháp tính tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh bằng phương pháp sản xuất).

Lời kết

Trên đây là tất cả những kiến thức hay liên quan đế GRDP là gì mà Sen Tây Hồ muốn gửi đến cho bạn đọc. Giúp cho các bạn có thêm những kiến thức và tài liệu mới đôi khi là có thể áp dụng nó vào một lĩnh vực nào đó. Chúc bạn thành công!