Tìm hiểu về so sánh cổ phiếu và trái phiếu theo quy định

Nhận xét So sánh cổ phiếu và trái phiếu theo quy định pháp luật là ý tưởng trong bài viết hôm nay của Sen Tây Hồ. Tham khảo bài viết để biết chi tiết nhé.

Hai loại hình đầu tư chứng khoán được nhiều người quan tâm nhất hiện nay chính là cổ phiếu và trái phiếu. Vậy cổ phiếu là gì? Trái phiếu là gì? So sánh cổ phiếu và trái phiếu dựa vào các tiêu chí nào? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây nhé!so-sanh-co-phieu-va-trai-phieu

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là loại hình chứng khoán được xác định dưới dạng văn bản hoặc bút toán ghi sổ. Hiểu đơn giản cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành.

Với tác dụng xác nhận quyền sở hữu của 1 hoặc 1 số cổ phần trong công ty. Người sở hữu cổ phiếu có quyền được hưởng cổ tức chia không cố định phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả kinh doanh của công ty.

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là loại chứng khoán được phát hành dưới hình thức chứng chỉ hay bút toán ghi sổ. Với công dụng xác nhận nghĩa vụ trả nợ gồm lãi và vốn gốc của công ty phát hành trái phiếu đối với người sở hữu trái phiếu. Người sở hữu trái phiếu sẽ được trả một tỷ lệ lãi suất nhất định và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

So sánh trái phiếu và cổ phiếu chi tiết

Để có thể nhận biết hay mở tài khoản chứng khoán cho doanh nghiệp của mình, các bạn cần so sánh cổ phiếu và trái phiếu dựa theo nội dung sau đây!

Điểm giống nhau

 • Cổ phiếu và trái phiếu đều là bằng chứng xác nhận quyền cũng như lợi ích hợp pháp của người sở hữu với tài sản hay phần vốn của tổ chức phát hành.
 • Đều được công nhận là chứng khoán.
 • Đều được thể hiện theo hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hay dữ liệu điện tử.
 • Đều có thể trao đổi, mua bán, thế chấp, chuyển nhượng cầm cố, thừa kế.
 • Đều được nhận lãi (đối với cổ phiếu là cổ tức, đối phái trái phiếu là trái tức).
 • Đều là phương tiện thu hút vốn của các nhà phát hành.
 • Đều có 2 loại là ghi tên và không ghi tên.
 • Trong nội dung của trái phiếu và cổ phiếu đều ghi:
  • Tên và trụ sở chính của công ty phát hành;
  • Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Ngày phát hành.
  • Tên của người sở hữu (tên cổ đông).

Sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Dưới đây là các tiêu chí giúp các bạn so sánh điểm khác biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu:

Tiêu chí  Cổ phiếu Trái Phiếu
Tính chất Cổ phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ công nhận quyền sở hữu với 1 phần vốn điều lệ. Trái phiếu là chứng chỉ hay bút toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu với 1 phần vốn vay.
Bản chất Cổ phiếu là chứng khoán vốn (tức là người nắm giữ cổ phiếu là 1 chủ sở hữu của công ty). Với tác dụng làm tăng vốn của chủ sở hữu công ty. Trái phiếu là chứng khoán nợ (có nghĩa là người nắm giữ trái phiếu chính là chủ sợ của công ty). Loại hình này không làm tăng vốn của chủ sở hữu công ty.
Tư cách người sở hữu Bất cứ ai sở hữu cổ phiếu đều là cổ đông và thành viên trong công ty. Họ sẽ được sở hữu 1 phần lợi nhuận dưới hình thức lãi cổ phiếu của công ty. Những người sở hữu trái phiếu chính là chủ nợ của công ty bởi đó là một loại giấy ghi nhận nợ.
Trách nhiệm Người sở hữu cổ phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm về các khoản nợ của công ty dựa theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp vào công ty. Người sở hữu trái phiếu thì không phải chịu trách nhiệm về những khoản nợ của công ty.
Thứ tự ưu tiên thanh toán nếu công ty giải thể hay phá sản Đối với cổ phiếu: Vốn góp của cổ đông sẽ được thanh toán sau cùng khi đã thanh toán hết những nghĩa vụ khác có cả các khoản nợ trong đó. Trái phiếu sẽ được ưu tiên thanh toán tiền gốc và lãi trước chủ sở hữu cổ phần.
Về vấn đề tham gia vào các hoạt động của công ty Người sở hữu cổ phiếu có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông và các cơ quan quản lý điều hành của công ty. Người sở hữu trái phiếu không có quyền tham gia vào cơ quan quản lý của công ty. Đồng thời, họ cũng không có quyền bỏ phiếu quyết định những vấn đề liên quan tới hoạt đông của công ty.
Thời gian đáo hạn Thời gian đáo hạn của cổ phiếu không xác định và không tính hoàn trả trực tiếp. Trái phiếu sẽ được hoàn vốn và có thời gian xác định dài hay ngắn hạn.
Hậu quả pháp lí khi công ty phát hành Kết quả của việc phát hành cổ phiếu có tác dụng làm tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần. Đồng thời góp phần làm thay đổi quyền quản trị của những cổ đông trong công ty. Kết quả phát hành trái phiếu làm tăng vốn vay của công ty cổ phần. Bên cạnh đó, nó cũng không ảnh hưởng tới quyền quản trị của các cổ đông.
Hưởng lợi nhuận Cổ phiếu có tính rủi ro rất cao. Cổ tức thay đổi phụ thuộc vào khả năng hoạt động kinh doanh của công ty. Trong trường hợp công ty làm ăn có lãi thì người nắm giữ cổ phiếu sẽ được chia lợi tức. Ngược lại khi công ty làm ăn thua lỗ thì họ sẽ không được chi trả cổ tức. Trái phiếu có độ rủi ro thấp hơn. Thông thường, lợi tức sẽ không thay đổi và không phụ thuộc vào việc hoạt động kinh doanh của công ty.

Với bài so sánh cổ phiếu và trái phiếu trên, chắc hẳn các bạn đã có cho mình lựa chọn sáng suốt trong việc đầu tư chứng khoán. Nếu như có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới vấn đề này, hãy để lại bình luận của mình tại website sentayho.com.vn để được giải đáp tận tình nhé!