Inc, Corp, Ltd, JSC, PLC là gì? Ý nghĩa của chúng là gì

Inc, Corp, Ltd, JSC, PLC là các từ viết tắt được sử dụng chủ yếu cho các công ty, doanh nghiệp. Đây là những từ viết tắt bằng tiếng Anh của các loại hình công ty và được sử dụng để làm tên gọi cũng như làm hợp đồng trong thị trường quốc tế. Vậy Inc, Corp, Ltd, JSC, PLC là gì? Ý nghĩa và sự khác nhau của từng từ viết tắt là như nào. Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây của Sen Hồ Tây, cùng theo dõi nhé.

inc-corp-ltd-jsc-plcInc và Corp là gì

Khái niệm Inc là gì

Inc. là viết tắt của từ: Incorporated dịch ra tiếng việt nghĩa là sát nhập, hợp nhất, hợp thành tổ chức.

Để có được một tập tập đoàn lớn mạnh thì phải có sự chung sức hợp tác làm việc của nhiều công ty với nhau hay như một nhóm các công ty con xây dựng nên một tập đoàn lớn hơn.

Tất nhiên, khi thành lập một tập đoàn thì các công ty con sẽ có nghĩa vụ đóng góp cổ phần (hay gọi là đầu tư vốn) để có một tập đoàn ổn định đủ nguồn lực phát triển.

Khái niệm Corp là gì

Corp là tên viết tắt của từ Corporation có nghĩa là một tổ chức, thường là một nhóm người hoặc một công ty (company), được ủy quyền hoạt động như một thực thể duy nhất (về pháp lý tương đương một người) và được công nhận như vậy trong pháp luật. Về cơ bản chúng ta có hiểu Corp tương tự như Inc.

Điểm tương đồng, khác biệt cơ bản của Corp và Inc là gì?

Corp và Inc đều là những hậu tố dùng để chỉ công ty đa quốc gia có quy mô tập đoàn.

Chúng có nhiều sự giống nhau về mặt hình thức, tính pháp lý, nghĩa vụ thuế, tư cách pháp nhân. Và có quyền phát hành cổ phiếu ra công chúng nhằm mục đích huy động vốn.

Điểm khác nhau cơ bản nhất đó chính là việc lựa chọn đặt tên là Corp hay Inc. Nếu một công ty lựa chọn Corp thì sẽ không được ghi trên giấy tờ thay thế bằng Inc.

Corp được sử dụng khá rộng rãi trên thế giới. Ví dụ Sony Corporation, Samsung Corp, riêng ở Mỹ vừa sử dụng Inc. vừa có Corp, ví dụ tên đầy đủ của Apple là Apple Inc.

Còn ở Việt Nam, đa số các tập đoàn thường gọi là Group thay vì sử dụng Corp.

Lợi ích và một số trách nhiệm của Inc và Corp

Mỗi công ty con có ý nghĩa hết sức quan trọng vì nếu một phần của tập đoàn gặp khủng hoảng thì rất dễ cả tập đoàn đó bị gặp khó khăn. Vì vậy, cả tập đoàn sẽ cùng nhau giúp những công ty khủng hoảng ấy vượt dậy nhằm đưa cả tập đoàn đi lên.

Về cơ bản, Corp và Inc. giống nhau về hình thức, tính pháp lý, nghĩa vụ thuế, tư cách pháp nhân, có khác nhau thì chỉ khác cái từ này khi công ty được thành lập, và nếu đã chọn tên công ty là A Corp thì không được ghi trên giấy tờ là A Inc. và ngược lại.

Những công ty là Corp và Inc. đều có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn, nếu lỡ xui bị phá sản thì họ chỉ phải chịu trách nhiệm trả nợ trong vốn điều lệ chứ các cổ đông không bị truy thu tài sản cá nhân để trả nợ.

Tóm lại, có thể hiểu thì là:

Inc = Corp = Company 1 + Company 2 + … + Company n.

Tại đây các công ty hợp sức thành, xây dựng, đóng góp để thành một tập đoàn mạnh.

Ltd là gì

Ltd được dùng cho các công ty trách nhiệm hữu hạn, sử dụng chủ yếu ở các nước châu âu và Canada. Trong công ty trách nhiệm hữu hạn, các thành viên tham gia sáng lập có trách nhiệm hữu hạn đối với khoản nợ của công ty với điều kiện doanh nghiệp hoạt động theo luật định. Các cá nhân có trách nhiệm phải trả thuế thu nhập cá nhân và công ty phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp trên lợi nhuận hàng năm.

Thông thường trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty thường dựa vào số tiền mà người đó đã đầu tư. Các tổ chức từ thiện hoặc các nhóm doanh thường xuyên sử dụng loại hình Ltd. này.

Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.

Có hai loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn ( Co.ltd) : Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

  • Công ty TNHH 1 thành viên là : 1 hình thức đặc biệt của công ty tnhh do một tổ chức hay một cá nhân là chủ sở hữu chịu toàn bộ trách nghiệp trước pháp luật.
  • Công ty TNHH 2 thành viên là: có 2 thành viên trở lên và không vượt quá 50 thành viên chịu toàn bộ trách nghiệm trước pháp luật.

JSC là gì

JSC là viết tắt của cụm từ Joint Stock company, có nghĩa là công ty cổ phần. Số lượng chủ sở hữu tối thiểu ở công ty cổ phần phải là 3, có thể là pháp nhân hay thể nhân.

Tài chính sẽ được góp lại và phân chia thành những phần bằng nhau, gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông sẽ được cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần  hay còn gọi là cổ phiếu.

Và đặc biệt chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu. Đây là bằng chứng xác nhận về quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty cổ phần.

Công ty cổ phần (JSC) là doanh nghiệp mà trong đó

  • Vốn điều lệ được chia ra những phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Có thể một số cá nhân sẽ muốn góp nhiều vốn nhiều hơn.
  • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà nước, tối thiểu là 3 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa cổ đông.
  • Cổ đông phải chịu trách nhiệm về khoản nợ dựa trên số vốn mà mình đã góp vào trong cổ phần công ty.
  • Cổ đông cũng có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác hoặc doanh nghiệp khác.
  • Nếu mức vốn đầu tư như nhau thì họ sẽ được quyền lợi, doanh thu và mức lãi bằng nhau.

PLC là gì

PLC là viết tắt của cụm từ Public Limited Company, được hiểu là công ty đại chúng. Công ty đại chúng thực hiện huy động vốn rộng rãi trong công chúng, bằng việc phát hành chứng khoán niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán không niêm yết có thông qua môi giới chứng khoán.

Để được công nhận là một công ty đại chúng, phải nhận được sự phê duyệt đến từ ủy ban chứng khoán Nhà nước. Công ty đại chúng với sự tham gia của nguồn vốn bên ngoài với nhiều nhà đầu tư, bởi vậy đặt ra yêu cầu quản trị công ty khá khắt khe.

Các công ty cổ phần JSC chỉ có thể trở thành công ty đại chúng PLC sau khi đã chào bán công khai cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO.

Lời kết

Hi vọng qua bài viết trên của Sen Tây Hồ các bạn độc giả đã hiểu được Inc là gì, Corp là gì, Ltd là gì, Jsc là gì và PLC là gì để từ đó phân biệt được sự giống, khác nhau các loại hình này.

Khi nắm chắc những thuật ngữ này, bạn có thể tự tin hơn khi đọc tài liệu, giấy tờ cũng như là nghe bản tin trên ti vi, điện thoại… Điều đó cũng giúp bạn tránh được những sai sót đáng tiếc trên giấy tờ, đặc biệt là những văn bản liên quan đến pháp luật. Chúc bạn thành công.