Tài chính

otc

OTC là gì? Điều cần biết về OTC trong lĩnh vực tài chính

OTC là một từ viết tắt trong tiếng Anh, nhưng hiện nay đang được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực tài chính, cụ...
npv

NPV là gì? Những kiến thức cần biết về ý nghĩa của NPV

NPV là một thuật ngữ được dùng rất phổ biến trong lĩnh vực phân tích tài chính của doanh nghiệp. NPV được sử dụng...
revenue

Revenue là gì? Những thông tin cần biết về Revenue mới nhất

Revenue là từ tiếng Anh được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực kinh kế, đặc biệt là trong kinh doanh. Và nó cũng...
doanh-thu

Doanh thu là gì? Cách tính doanh thu chuẩn nhất hiện nay

Doanh thu là gì là một thuật ngữ được sử dụng rất phổ biến trong kinh doanh. Và làm cho doanh thu tăng luôn...
csc

CSC là gì? Chi tiết về ý nghĩa và vai trò của CSC mới nhất

CSC là một trong những thuật ngữ được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực ngân hàng, liên quan đến các loại thẻ. Và...
chiet-khau

Chiết khấu là gì? Kiến thức về chiết khấu ít người biết nhất

Chiết khấu là gì là một thuật ngữ được dùng phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh. Đây được coi là một trong những...
COO

COO là gì? Chi tiết về vai trò, quyền, trách nhiệm của COO

COO là một từ viết tắt của một chức danh ở trong một công ty hay một doanh nghiệp. Và đây là một chức...
stock

Stock là gì? Tìm hiểu ý nghĩa của Stock trong từng lĩnh vực

Stock là một từ trong tiếng anh được sử dụng bởi người Việt Nam rất nhiều, bởi đây là một từ dễ dùng mà...
Budget

Budget là gì? Tổng hợp những kiến thức cần biết về Budget

Budget là một thuật ngữ được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là kinh tế vi mô nói về...
luy-ke

Lũy kế là gì? Tổng hợp những kiến thức cần biết về lũy kế

Lũy kế là gì là một cụm từ, thuật ngữ được sử dụng rất phố biến trong cuộc sống hiện nay, nhất là trong...