Review cách so sánh giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Chia sẻ So sánh giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi chi tiết là ý tưởng trong content hiện tại của Sentayho.com.vn. Đọc nội dung để biết đầy đủ nhé.

Cổ phiếu được biết tới là loại chứng khoán xác định dưới dạng văn bản hoặc bút toán ghi sổ. Nó được sử dụng để xác nhận quyền sở hữu của một hay một số cổ phần trong công ty. Cổ phiếu được chia thành 2 loại là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Cụ thể khái niệm của 2 loại cổ phiếu này là gì? Chúng giống và khác nhau như thế nào? Mời các bạn theo dõi bài so sánh giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi dưới đây!so-sanh-giua-co-phieu-thuong-va-co-phieu-uu-dai

Cổ phiếu thường là gì?

Cổ phiếu thường hay còn được gọi là cổ phiếu cổ đông. Đây là loại chứng chỉ thể hiện quyền sở hữu của các cổ đông trong doanh nghiệp. Nó cho phép cổ đông hưởng các quyền lợi thông thường của một doanh nghiệp cổ phần.

Bất cứ ai nắm giữ cổ phiếu thường đều là cổ đông của doanh nghiệp. Họ sẽ được nhận những quyền lợi như sau:

 • Quyền quản lý và kiểm soát doanh nghiệp: Cổ đông được tham gia bỏ phiếu, ứng cử vào HĐQT, tham gia quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp.
 • Quyền đối với các loại tài sản của doanh nghiệp: Cổ đông sẽ được nhận phần lợi nhuận của doanh nghiệp hàng năm theo hình thức cổ tức. Nếu doanh nghiệp phá sản hay giải thế, cổ đông sẽ được nhận một phần giá trị còn lại của doanh nghiệp. Với điều kiện đã thanh toán các khoản nợ, chi phí và thanh toán xong cho cổ đông ưu đãi.
 • Quyền chuyển nhượng cổ phần sở hữu: Cổ đông trong doanh nghiệp có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần cho người khác bằng việc bán lại trên thị trường chứng khoán.

Ngoài những quyền lợi trên, cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường còn được hưởng các quyền khác như ưu tiên mua cổ phiếu mới do doanh nghiệp phát hành.

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Đây là loại chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong công ty cổ phần. Nó cho phép người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi hưởng một số quyền lợi ưu đãi hơn cổ phiếu thường.

Ưu điểm nổi trội của cổ phiếu ưu đãi 

 • Quyền được ưu tiên về cổ tức và thanh toán trong điều kiện thanh lý doanh nghiệp. Ai nắm giữ cổ phiếu ưu đãi sẽ được hưởng một mức cổ tức trước cổ đông thường. Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể, cổ đông ưu đãi sẽ được nhận tất cả gì còn lại của doanh nghiệp trước cổ đông thường.
 • Không được bỏ phiếu: Cổ đông ưu đãi không được tham gia bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị hay thông qua các vấn đề quan trọng trong việc quản lý doanh nghiệp.
 • Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường. Tuy nhiên cổ phiếu thường thì không được phép chuyển thành cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu ưu đãi có mấy loại?

Loại cổ phiếu này bao gồm 3 loại chính đó là: Cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết và cổ phiếu ưu đãi hoàn lại. Cụ thể như sau:

 • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ đông sở hữu loại cổ phiếu này sẽ được nhận mức cổ tức cố định và không phụ thuộc kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ nhận cổ tức trước các cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường.

Những cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi hoàn toàn không có quyền tham gia, biểu quyết hay đề xuất thành viên vào Hội đồng quản trị của doanh nghiệp.

 • Cổ phiếu ưu đãi quyền biểu quyết

Số phiếu biểu quyết của loại cổ phiếu ưu đãi quyền biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu thường. Nó được quy định rõ ràng trong điều lệ của doanh nghiệp.

Thông thường thì cổ đông sáng lập mới sở hữu cổ phiếu ưu đãi quyền biểu quyết. Tuy nhiên, thời hạn hiệu lực của loại cổ phiếu này là 3 năm. Sau đó, nó sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu thường.

 • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Người nắm giữ cổ phiếu này có quyền yêu cầu doanh nghiệp hoàn trả số vốn góp vào bất cứ thời điểm nào (theo đúng với thỏa thuận được ghi trên cổ phiếu).

Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi hoàn lại hoàn toàn không có quyền tham dự, biểu quyết hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị. Do đó, nếu đầu tư vào doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hiệu quả, làm ăn có lãi thì bạn sẽ nhận được cổ tức.

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Sau khi tìm hiểu khái niệm và đặc điểm của 2 loại cổ phiếu này, chúng ta cũng nhận biết được điểm giống, khác nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi.

Điểm giống nhau 

Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi đều là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của một công ty. Với các đặc điểm chung như:

 • Là công cụ do công ty cổ phần phát hành trong thị trường vốn.
 • Có thời hạn trung và dài hạn.
 • Không được hoàn trả lại vốn.
 • Chủ sở hữu phải chịu mọi trách nhiệm trên vốn góp.
 • Phát hành thông qua Bộ tài chính & Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN).

Phân biệt cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Tiêu chí  Cổ phiếu thường Cổ phiếu ưu đãi
Điều lệ công ty Cổ phiếu thường bắt buộc các công ty cổ phần phải có. Cổ phiếu ưu đãi, công ty cổ phần không nhất thiết phải phát hành.
Cổ tức Cổ tức không ổn định, phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và được hưởng sau khi tri chả cho cổ phiếu ưu đãi. Cổ tức ổn định theo các năm và được chi trả với tỷ lệ cao. hơn so với cổ phiếu thường.
Quyền biểu quyết Cổ phiếu thường có quyền biểu quyết theo số lượng cổ đông nắm giữ. Cố phiếu ưu đãi biểu quyết có quyền biểu quyết cao hơn cổ phiếu thường. Trái lại, cổ phiếu ưu đãi cổ tức và hoàn lại thì không có quyền biểu quyết.
Khả năng chuyển đổi Không thể chuyển đổi từ cổ phiếu phổ thông sang cổ phiếu ưu đãi. Có quyền chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu thường.
Khả năng chuyển nhượng Cổ phiếu thường có quyền tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu ưu đãi không được tự do chuyển nhượng.
Khả năng thu hồi tài sản Người nắm giữ cổ phiếu thường là người cuối cùng hưởng giá trị còn lại của tài sản thanh lý nếu công ty bị phá sản. Trong trường hợp công ty bị phá sản, người sở hữu cổ phiếu ưu đãi sẽ nhận được tiền thanh lý tài sản trước cổ đông phổ thông và sau người sở hữu trái phiếu.

 

Trên đây là so sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Hy vọng các nhà đầu tư phân loại được điểm giống và khác nhau giữa chúng. Đừng quên tìm hiểu những bài viết sau của sentayho.com.vn để biết thêm thông tin về tài chính nhé!